Skip to main content

FIBA World Cup Ids & Picks: Nasze najlepsze zak?ady, futures w turnieju wchodz?cych w rund? 2

By September 1, 2023other

To wydaje si? by? zespo?em w przej?ciu i widzieli?my, ?e w wynikach, szczególnie w ich z?ym strzelaniu. W?ochy straci?y blisko Dominikany i ledwo pokonali 0-3 gospodarza Filipin w finale. Ta dru?yna nie by?a testem dla Amerykanów w grze grupowej i ledwo zrobili ten etap, staraj?c si? od?o?y? bardzo przeci?tn? dru?yn? Nowozelandzk? w finale. Grecja ma wytrzyma?o??, ale nie jest ton? finezji i my?l?, ?e s? jedn? z najgorszych dru?yn pozosta?ych po stronie zwyci?zcy. Spodziewam si?, ?e Vucevic b?dzie kontynuowa? ten sukces w tym miejscu i b?dzie kontrolowa? szk?o w tej grze. Pocz?tkowo z?apa?em to o 7.5, ale 8.5 jest równie? w porz?dku na 10+ na liczbie plus. Nawet bez Nikoli Jokic, a w czym?, co wygl?da?o na trudn?, konkurencyjn? grup?, Serbia wygra?a na marginesie 42 punktów, 17 punktów i 32 punktów.

  • Jest to dobrze trenerowany zespó?, który sk?ada si? wi?cej ni? suma swoich cz??ci.
  • Tre?? na tej stronie s?u?y wy??cznie celom informacyjnym.
  • I nie b?d? mieli ?adnych problemów z fizyczno?ci? Greków z Jonasem Valanciunasem i Donatasem Motijunasem, które obs?uguj? farb?.
  • W?ochy straci?y blisko Dominikany i ledwo pokonali 0-3 gospodarza Filipin w finale.
  • Nawet bez Nikoli Jokic, a w czym?, co wygl?da?o na trudn?, konkurencyjn? grup?, Serbia wygra?a na marginesie 42 punktów, 17 punktów i 32 punktów.

Litwa wygra?a trzy mecze o co najmniej 20, a ten pojedynek wydaje si? nieco podobny do zespo?u Czarnogóry. Spodziewaj si?, ?e Litwa przechodzi do kolejnej dwucyfrowej wygranej. Najbardziej prawdopodobny scenariusz, w którym otrzymujemy bliski pojedynek mi?dzy PR vs. DR jest z 3-punktowym strzelaniem Puerto Rico przeciwko relacji z kropli. Boricuowie strzelaj? 41% z trzech podczas Pucharu ?wiata, trzecia za jedyn? Serbi? i Kanad? w?ród dru?yn wci?? ?yj?cych w rundzie 2.

FIBA World Cup Ids & Picks: Nasze najlepsze zak?ady, futures w turnieju wchodz?cych w rund? 2

Oto spojrzenie na ich najlepsze zak?ady Fiba Puchar ?wiata i przysz?o?? turniejów. Po resetowaniu turnieju na nast?pn? rund?, nasi analitycy bukmacherskie Brandon Anderson, Joe Dellera i Bryan Fonseca zepsuli, które zak?ady maj? warto?? dla reszty turnieju w najnowszym odcinku podcastu The Buckets. Powiaty Pucharu ?wiata w koszykówce FIBA ??z rozpocz?ciem rundy 2 meczów w pi?tek. Podobnie jak pocz?tek tego turnieju, Team USA jest nadal ulubionym (-145) wchodz?cym do turnieju z Kanad? (+400) na pi?tach na dani. Litwa to dumny naród koszykówki z dwoma najlepszymi czterem. Jest to dobrze trenerowany zespó?, który sk?ada si? wi?cej ni? suma swoich cz??ci.

I nie b?d? mieli ?adnych problemów z fizyczno?ci? Greków z Jonasem Valanciunasem i Donatasem Motijunasem, które obs?uguj? farb?. Uderzyli w 41% swoich 3s przeciwko W?ochom, ale tylko 20% i 21.4% odpowiednio wobec Angoli i Filipin i wynosi zaledwie 29.3% z g??bokich – tylko W?ochy s? najgorsze (28.7%) w?ród ?ywych zespo?ów. Uzna? ?rednio 13 zbiórek na mecz i nigdy nie nagra? Zobacz stron? wydawców mniej ni? 10 na pi?? pojedynków zawodowych. Sprawd? analiz? naszych ekspertów i najlepsze zak?ady na pi?tkowy FIBA ??World Cup poni?ej. Mo?emy otrzyma? rekompensat? za linki podane na tej stronie. Tre?? na tej stronie s?u?y wy??cznie celom informacyjnym. Sie? akcji nie sk?ada ?adnej reprezentacji ani gwarancji co do dok?adno?ci podanych informacji lub wyniku jakiejkolwiek gry lub wydarzenia.

Dru?yna USA wygra? Puchar ?wiata FIBA ??(-125, zak?ad

Stefan Jovic roz?wietla tablice asystentów (krzyczy Joe na tym telefonie +400!) i ta dru?yna gra jak dobrze naoliwiona maszyna. My?l?, ?e Serbia mo?e by? prawdziwym zagro?eniem, aby zrobi? ostatni? rund?, je?li to utrzymaj?. Jeste?my na drugiej rundzie Pucharu ?wiata FIBA ??z kolejnym o?miu meczami pojedynków w pi?tek. Ale zawsze mieli jasn? drog? do przynajmniej ?wier?fina?ów, dlatego liczba ta jest liczb?, nawet je?li nie s?dz?, aby ten zespó? by? w ogóle nie do pokonania. Tak si? sk?ada, ?e ??wielu z ich g?ównych pretendentów jest po przeciwnej stronie wspornika, a jeden we Francji okaza? si? oszustwem. Niektóre ksi??ki ju? upu?ci?y go z -125 wchodz?c do Pucharu ?wiata do -145, aby wygra? wszystko, co jest w porz?dku, ale je?li uwa?asz, ?e dru?yna USA wygrywa wszystko, nie czekaj d?u?ej, aby postawi? zak?ad. W?ochy s? sk?pe i znajduje sposób na kr?cenie, a oni pokonali ten zespó? o punkt na pocz?tku tego miesi?ca w pucharze ?wiata, ale zaufam Serbii, aby spó?ni? si?, tak jak do tej pory zrobili to.

  • Spodziewaj si?, ?e Litwa przechodzi do kolejnej dwucyfrowej wygranej.
  • Boricuowie strzelaj? 41% z trzech podczas Pucharu ?wiata, trzecia za jedyn? Serbi? i Kanad? w?ród dru?yn wci?? ?yj?cych w rundzie 2.
  • I nie b?d? mieli ?adnych problemów z fizyczno?ci? Greków z Jonasem Valanciunasem i Donatasem Motijunasem, które obs?uguj? farb?.

Strzelili co najmniej 35.7% we wszystkich trzech dotychczasowych konkursach, w tym wy?wietlacz 16 z 34 w ich 18-punktowym zwyci?stwie nad Chinami, aby zako?czy? rund? 1. Ich szanse stan? si? mniej korzystne, gdy, zgodnie z oczekiwaniami, pokonali Czarnogóra i Litw?. Je?li teraz ich nie postawisz, ryzykujesz, ?e USA wygraj? z powrotem do wybuchu, a liczba staje si? nieco mniej korzystna. Nie jestem pewien, czy W?ochy b?d? tak surowe testem, jak to wskazuje.